0765.438.336

Codul Deontologic European al Francizei

Daca ar fi sa recomandam o lectura obligatorie pentru oricine intra in contact cu lumea francizei, atunci aceasta ar fi Codul Deontologic European al Francizei (Codul de etica al Francizei) – European Code of Ethics For Franchising

Codul se doreste a fi unul al bunelor practici si al bunei conduite a utilizatorilor francizei din Europa.

Prima versiune a fost realizata de catre Federatia Europeana a Francizei in anul 1972 si ulterior actualizata pana la prezenta versiune.

Unele tari au adoptat prin Asociatia de Franciza Nationala si o anexa la acest cod. Din pacate, in Romania, nu stim de o astfel de intiativa.

Fiecare federatie sau asociatie nationala a francizei, membra a Federatieie Europene a Francizei, a participat la redactarea prezentului Cod, asigurand, la nivelul tarii pe care o reprezinta, promovarea, interpretarea si adaptarea sa. Iata mai jos traducerea realizata de catre Dr. Mihaela Mocanu, avocat, impreuna cu echipa Francize.ro

 Articolul 1 Definitia francizei

 Franciza este un sistem de comercializare a produselor si/sau a serviciilor si/sau a tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre entitati juridice si financiare distincte si independente (1), Francizorul si Francizatii sai, in cadrul careia Francizorul acorda Francizatilor sai dreptul si le impune obligatia, de a conduce afacerea in conformitate cu conceptul Francizorului (2).

Dreptul astfel acordat indreptateste si obliga Francizatul, in schimbul unei contributii financiare directe ori indirecte, sa utilizeze marca produselor si/sau serviciilor, know-how-ul (3), metodele si tehnicile de afacere, sistemul procedural, si alte drepturi de proprietate intelectuala, beneficiind totodata si de asistenta comerciala si tehnica continua din partea Francizorului, in baza si in termenii unui contract de franciza, incheiat intre parti in acest scop.

Know-how-ul este un ansamblu de informatii practice, nebrevetate, rezultat din experienta Francizorului si testat de catre acesta. Este secret, substantial si identificat.

Secret, inseamna ca know-how-ul, in ansamblul sau, sau intr-o anumita configurare ori asamblare a componentelor sale, nu este in general cunoscut ori usor accesibil: acesta nu trebuie interpretat in sens restrans, in sensul ca fiecare dintre elementele care-l alcatuiesc trebuie sa fie absolut necunoscute ori imposibil de a fi obtinute pe alta cale decat de la Francizor.

Substantial inseamna ca know-how-ul contine o informatie indispensabila pentru Francizat pentru utilizarea, vanzarea sau revanzarea de bunuri sau servicii, in special pentru prezentarea produselor spre vanzare, transformarea produselor in legatura cu prestarea serviciilor, relatia cu clientii si administrarea si managementul financiar; know-how-ul trebuie sa fie util Francizatului, fiind susceptibil, la momentul incheierii contractului de franciza, sa amelioreze pozitia Francizatului, in special prin imbunatatirea rezultatelor sale sau prin ajutorul oferit in scopul penetrarii unei noi piete.

Identificat inseamna ca know-how-ul trebuie descris intr-o maniera suficient de cuprinzatoare pentru a putea permite verificarea indeplinirii conditiilor de a fi secret si substantial; descrierea know-how-ului poate fi setata fie in cadrul contractului de franciza, fie printr-un document separat fie inregistrat intr-o alta forma adecvata.

Articolul 2. Principii

 2.1. Francizorul este initiatorul unei „Retele de franciza”, constituita din Francizor si Francizatii sai, Francizorul avand sarcina de a asigura durabilitatea retelei de franciza (4).

2.2. Obligatiile Francizorului. Francizorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. a) sa fi operat cu succes conceptul de afacere, cel putin intr-o unitate pilot, pentru o perioada de timp rezonabila, anterior lansarii retelei de franciza (5),
 2. b) sa fie proprietarul, sau sa aiba drepturi legale sa utilizeze denumirea comerciala, marcile sau alte semne distinctive (6&7),
 3. c) sa asigure Francizatilor o pregatire initiala si asistenta comerciala si/sau tehnica continua, pe intreaga durata a contractului.

2.3. Obligatiile Francizatilor:

Francizatii trebuie:

 1. a) sa se dedice dezvoltarii afacerii precum si mentinerii identitatii comune si a reputatiei retelei de franciza (8),
 2. b) sa furnizeze Francizorului date de operare verificabile, in scopul de a creiona performantele si situatiile financiare necesare pentru buna gestionare a afacerii si de a permite Francizorului, si/sau agentilor sai, la cererea acestuia si in timp rezonabil, accesul la spatiile si inregistrarile contabile ale Francizatului,
 3. c) sa nu divulge tertilor know-how-ul furnizat de catre Francizor nici in timpul, nici dupa incetarea contractului (9).

2.4. Obligatii continue ale ambelor parti:

Partile trebuie sa dea dovada de corectitudine in timpul colaborarii. Francizorul trebuie sa transmita Francizatului, notificare scrisa in eventualitatea incalcarii unei prevederi contractuale, si sa acorde Francizatului un interval rezonabil de timp pentru solutionarea/remedierea incalcarii;

Partile trebuie sa solutioneze plangerile, nemultumirile si litigiile cu buna credinta si bunavointa prin comunicari si negocieri directe.

Articolul 3. Recrutare, publicitate si informare

 3.1. Publicitatea pentru recrutarea francizatilor trebuie sa fie lipsita de ambiguitate si de informatii de natura a induce in eroare.

3.2. Orice recrutarea, publicitate sau material publicitar, care contin direct sau indirect informatii cu privire la posibile rezultate viitoare, cifre sau castiguri previzionate de Francizat, trebuie sa fie obiective si sa nu induca in eroare.

3.3. Pentru ca Francizatul sa se poata angaja in cunostinta de cauza, Francizorul va trebui sa-i puna la dispozitie un exemplar al prezentului Cod Deontologic precum si o clarificare completa, in scris, asupra tuturor informatiilor materiale in legatura cu relatia de franciza, aceasta din urma trebuind a fi remisa potentialului francizat intr-un interval de timp rezonabil, inainte de incheierea contractului de franciza (10)

3.4. In cazul in care francizorul impune incheierea unui pre-contract, trebuie respectate urmatoarele principii:

 1. a) inainte de semnarea pre-contractului, Francizorul trebuie sa transmita Francizatului, o notificare scrisa cu privire la scopul acestui pre-contract precum si orice consideratie cu privire la cerinta Francizorului de a i se plati o suma de bani necesara sa acopere cheltuielile reale ale acestuia, cheltuieli aparute pe parcursul si cu privire la faza de pre-contract; in cazul in care se semneaza contractul, suma anterior mentionata ar trebui rambursata de catre Francizor sau ar trebui dedusa dintr-o posibila taxa de intrare ce urmeaza a fi platita de catre Francizat;
 2. b) Pre – contractul trebuie sa defineasca termenele si sa includa o clauza de reziliere;
 3. c) Francizorul poate impune o clauza de non-concurenta si/sau de confidentialitate, in scopul de a-si proteja know-how-ului si identitatea.

Articolul 4. Selectarea Francizatilor

 Francizorul selectioneaza si nu accepta decat acei francizati care, in urma unei analize rezonabile, constata ca detin calificarile de baza, educatia, calitatile personale si resursele financiare suficiente pentru a sprijini si dezvolta afacerea in franciza (11).

Articolul 5. Contractul de franciza

 5.1. Contractul de franciza trebuie incheiat in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, legislatiei Comunitatii Europene si cu prevederile Codului Deontologic si orice extensii nationale ale acestora.

5.2 Contractul trebuie sa reflecte interesele membrilor retelei de franciza, protejand drepturile de proprietate industriala si intelectuala ale francizorului si mentinand identitatea comuna si reputatia retelei de franciza (12). Toate contractele de franciza si toate acordurile contractuale care reglementeaza relatiile de franciza trebuie redactare, ori traduse de catre un traducator autorizat in limba oficiala a tarii Francizatului, iar contractele semnate trebuie furnizate de indata Francizatului.

5.3. Contractul de franciza trebuie sa defineasca fara ambiguitati, obligatiile si responsabilitatile partilor, precum si toate celelalte clauzele referitoare la colaborarea dintre parti.

5.4. Contractul trebuie sa contina minimum urmatoarele prevederi:

 • Drepturile francizorului
 • Drepturile francizatului
 • Bunurile si/sau serviciile furnizate Francizatului
 • Obligatiile francizorului (13,16,17)
 • Obligatiile francizatului
 • Termenii de plata ai francizatului
 • Durata contractului, durata stabilita astfel incat Francizatul sa isi amotizeze investitiile initiale specifice francizei
 • Conditiile de prelungire a duratei contractului (14)
 • Conditiile in care Francizatul poate vinde sau trasfera afacerea francizata precum si posibilele drepturi de preemtiune ale Francizorului in acest sens
 • Conditiile in care Francizatul va putea utiliza semnele distinctive, denumirea, marca, logo-ul, sau alte identificari
 • Dreptul Francizorului de a adapta sistemul de franciza la medote noi, in sensul evoluarii conceptului
 • Conditiile de terminare a contractului,
 • Conditii cu privire la predarea prompta, la terminarea contractului de franciza, a oricarei proprietati tangibile si intangibile, proprietati care apartin Francizorului sau altui propriatar al acestuia (15).

Articolul 6. Codul deontologic si sistemul de Master Franciza

 Codul Deontologic trebuie sa se aplice in relatia dintre Francizor si Francizatii sai, precum si in relatia dintre Master Franciza si Francizatii sai. Prezentul Cod deontologic nu se aplica in cazul relatiilor din Francizor si Master Francizatii sai.

Anexe

 • Francizatul este responsabil atat pentru mijloacele umane si financiare pe care le utilizeaza, cat si fata de terti pentru actele savarstite in cadrul operarii francizei. Francizatul are obligatia de a colabora cu loialitate in asigurarea succesului retelei la care s-a alaturat in calitate de antreprenor informat si independent, care exclude orice relatie de subordonare fata de Francizor.
 • Conceptul de franciza constituie un ansamblu unic de trei elemente:
  • Dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare a semnelor distinctive, inclusiv nume brand, marca, nume comercial, semne, simboluri, logo-uri, etc.
  • Experienta comerciala, expertiza si know-how,
  • O gama de produse, servicii, si/sau tehnologii brevetate sau nebrevetate, pe care Francizorul le-a creat, adaptat, aprobat si dobandit.
 • Know-how-ul:

Francizorul garanteaza dreptul de a folosi know-how-ul transferat catre Francizat, responsabilitatea mentinerii si dezvoltarii acestuia apartinand Francizorului.

Francizorul transmite know-how-ul francizatului prin mijloace de informare si training, asigurandu-se de corecta aplicare a acestuia. Francizorul incurajeaza feedback-ul din partea Francizatului cu privire la know-how, in vederea imbunatatirii acestuia. Pe perioadele pre-contractuale, contractuale si post-contractuale ale relatiei Francizor – Francizat, francizorul impiedica orice utilizare incorecta ori orice transmitere a know-how-ului catre retelele concurente, care ar putea produce un prejudiciu intereselor retelei de franciza.

 • Reteau de franciza este alcatuita din Francizor si Francizatii acestuia

Reteaua de franciza, in organizarea si dezvoltarea sa, contribuie la ameliorarea productiei si/sau distributiei produselor si/sau serviciilor si/sau contribuie la promovarea progresului economic si tehnic, asigurandu-se in acelasi timp ca, consumatorii beneficiaza, in mod echitabil, de o parte de profit.

Francizorul trebuie sa incurajeze un dialog permamanent si strucuturat intre organizatie si fiecare Francizat in parte, prin stabilirea unei structuri de dialog. Francizatul trebuie sa se implice in viata retelei si sa actioneze in interesul general al acesteia. Marca Francizorului, simbol al identitatii si reputatiei retelei de franciza, constituie garantia calitatii serviciilor prestate catre consumator. Aceasta garantie a calitatii este asigurata prin transmiterea know-how-ului si prin verificarea respectarii acestuia, precum si prin punerea la dispozitia acestuia a unei game omogene de produse, servicii si/sau tehnologii. Francizorul se asigura ca Francizatul isi informeaza consumatorii, printr-o publicitate adecvata, ca este un comerciant independent din punct de vedere juridic.

 • Francizorul are obligatia de aloca resursele necesare, umane si financiare, in scopul de a-si promova marca si de a se angaja in cercetari si inovari care sa faciliteze dezvoltarea si durabilitatea continua a conceptului sau.
 • Drepturile de proprietate intelectuala asupra brand-ului, semnelor etc. trebuie asigurate pe o durata cel putin egala cu aceea a contractului de franciza.
 • Imaginea brand-ului

Francizorul garanteaza francizatului drepturile depline de a utiliza brand-ul, semnele, etc. drepturi ce au fost puse la dispozitia sa. De asemenea, Francizorul garanteaza ca este proprietarul drepturilor transferate Francizatului. Francizorul mentine si dezvolta imaginea brand-ului. Francizorul trebuie sa controleze Francizatul, in sensul ca Francizorul trebuie sa se asigure ca Francizatul foloseste numele brand-ului si toate celelalte semne contractuale, asa cum acestea sunt mentionate in contract.

Francizorul se va asigura ca dupa incetarea contractului fostul Francizat nu mai utilizeaza brand-ul, semnele, etc., sistemului. In cazul in care, prin contract a fost acordata exclusivitatea teritoriala, Francizorul trebuie sa mentioneze clauzele contractului de exclusivitate, inclusiv obiectul si scopul exclusivitatii. Francizorul trebuie sa se asigure, prin orice mijloace, ca produsele si/sau serviciile si/sau tehnologiile furnizate consumatorului sunt in conformitate cu imaginea brand-ului. Acest lucru ar putea fi posibil prin intermediul clauzei de aprovizionare exclusiva, in special, in cazul in care produsele au inscriptionat numele/brand-ul Francizorului.

 • Francizatul trebuie sa dea dovada de loialitate, in orice circumstanta, fata de Francizatii retelei si fata de retea insasi. Francizatul este raspunzator, alaturi de Francizor, de dezvoltarea retelei.

(9) In acest sens, contractul va putea stipula o clauza de non-concurenta, pe durata contractului sau dupa finalizarea acestuia, clauza a carui obiect, termen si scop sa fie definite in sensul in care sa se tina cont de interesele retelei.

(10) Viitorul francizat, care se afla in posesia informatiilor prevazute in Codul Deontologic, are obligatia de a le analiza, in scopul de a le integra in proiectul sa de afaceri, proiect pentru care este in intregime responsabil.

(11) Viitorul francizat trebuie sa ofere cu loialitate informatii cu privire la experienta sa, capacitatile sale financiare, training-ul/cunostintele sale in vederea selctionarii sale.

(12) Relatiile contractuale:

Francizorul si Francizatii colaboreaza in cadrul unui sistem unde interese lor sunt reunite, atat pe tremen scurt cat si pe termen lung. Succesul francizei se datoreaza flexibilitatii sistemului si responsabilitatii fiecarei parti. Relatiile dintre parteneri trebuie sa permita evolutia in vederea unei mai bune functionarii a retelei precum si in vederea satisfacerii consumatorului. Francizorul stabileste contractul care prevede, complet si fara echivoc, drepturile, obligatiile si responsabilitatile partilor. Contractul trebuie sa reflecte strategia retelei de franciza, trebuie sa indice mijloacele necesare pentru realizarea conceptului.

Contractul de franciza nu trebuie sa impuna partilor restrictii care nu sunt necesare atingerii obiectivelor acestuia. Echilibrul contractual trebuie apreciat in ansamblu, in functie de interesul general al retelei de franciza. Cadrul contractual trebuie sa faciliteze dialogul continuu si solutionarea disputelor prin conciliere.

(13) Francizorul, ca responsabil pentru mentinerea identitatii si reputatiei retelei, trebuie sa depuna eforturile necesare, in raport cu obiectivele sale, si sa:

 1. defineasca normele de calitate si sa se asigure ca acestea sunt respectate de catre Francizat cu privire la consumator,
 2. se asigure ca Francizatul este in permanenta constient de faptul ca este un antreprenor/comerciant independent cu privire la consumator,
 3. il consilieze pe Francizat asupra necesitatii unui sistem de garantie pentru plata clientului, in situatia in care activitatea Francizatului presupune plati in avans, partiale sau totale, din partea consumaorului final. Aceasta schema de garantie poate fi creionata in diferite forme: solvabilitatea personala a Francizatului, asigurare, garantie bancara sau prin alta forma.

(14) Francizorul ii comunica Francizatului, si reciproc, intr-un interval de timp rezonabil, intentia sa de a reinnoi contractul ajuns la termen, ori de a nu incheia un nou contract de franciza.

(15) Contractul de franciza trebuie sa prevada conditiile de recuperare sau luare in posesie a anumitor bunuri sau piese de mobilier, in momentul in care contractul se termina. Prin punerea in aplicare a celor mentionate anterior, Francizorul nu doreste sa penalizeze fostul Francizat, ci doreste sa protejeze identitatea si reputatia retelei de fraciza.

(16) Francizorul, nu isi va dezvolta propriul segmentul de vanzare pe internet in cazul in care acest lucru aduce prejudicii Fancizatilor sai.

 1. Francizorul va informa orice candidat la franciza cu privire la politica sa de comunicari si/sau vanzari pe internet
 2. In dezvoltarea politicii lor comerciale si de vanzari online, atat Fancizorul cat si Francizatul, vor incerca sa protejeze interesele superioare ale retelei.

(17) Francizorul nu poate pune in aplicare practici care sa priveze sau sa constranga libertatea Francizatului de a parasi reteua de franciza la terminarea contractului de franciza.

rCuvinte cheie

, , ,

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii va acordati acceptul pentru utilizarea lor. Afla mai multe

Un "Internet Cookie" este un fisier stocat pe dispozitivul de pe care se acceseaza Internetul al unui utilizator. Cookie-ul este instalat de catre un browser (de ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) la cererea server-ului pe care este gazduit site-ul pe care il accesati. Site-ul Francize.ro poate folosi cookie-uri in scopuri de analiza a vizitatorilor (permite monitorizarea utilizatorilor si a caii pe care au urmat-o pe site; acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele, ci este folosit doar in scop statistic). Continuarea navigarii pe site-ul Francize.ro implica acceptarea acestor Cookie-uri.

Inchide